Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

Ludwig von Mises

W obecnych realiach gospodarczych finansowanie, zarówno lokalnych, inwestycji jak i dużych projektów biznesowych na skalę krajową czy europejską, zasilane jest często ze środków publicznych. Tego rodzaju dotacje uznawane są za pomoc publiczną udzieloną przedsiębiorcy i muszą być przydzielane zgodne ze wspólnotowymi regułami pomocy publicznej. Za pomoc publiczną uznawane są nie tylko przysporzenia finansowe, ale także wszelkiego rodzaju zwolnienia podatkowe, poręczenia, gwarancje, rozłożenie na raty kar administracyjnych czy też innego rodzaju uprzywilejowanie przedsiębiorcy względem pozostałych uczestników rynku.

Doradzamy naszym Klientom, czy korzystanie przez nich np. z różnego rodzaju dotacji przyznanych w dowolnej formie stanowi w ogóle pomoc publiczną, a jeżeli tak czy została ona udzielona zgodnie z prawem.

 

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa