Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.

Ludwig von Mises

Szybki rozwój technologii wymusza częste zmiany przepisów prawnych regulujących rynek telekomunikacyjny. Taki stan rzeczy powoduje, iż tylko osoby posiadające kompleksową i aktualną wiedzę mogą sprawnie i we właściwy sposób poruszać się po tych obszarach. Nasza znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa konkurencji i Prawa Telekomunikacyjnego pozwala pomóc naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów i realizowaniu ich planów biznesowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem UKE, formułuje także w imieniu Klientów opinie przedstawiane w toku postępowań konsultacyjnych.

Dla przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym podstawowym narzędziem umożliwiającym ich szybki rozwój jest uzyskanie częstotliwość. Rozumiejąc tę potrzebę, kompleksowo obsługujemy swoich Klientów w toku postępowań przetargowych, w szczególności poprzez aktywny udział w konsultowaniu projektów dokumentacji przetargowych, jak również kompleksowe opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji rezerwacyjnej.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa