Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować.

Friedrich August von Hayek

Szybki rozwój technologii wymusza częste zmiany przepisów prawnych regulujących rynek telekomunikacyjny. Taki stan rzeczy powoduje, iż tylko osoby posiadające kompleksową i aktualną wiedzę mogą sprawnie i we właściwy sposób poruszać się po tych obszarach. Nasza znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa konkurencji i Prawa Telekomunikacyjnego pozwala pomóc naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów i realizowaniu ich planów biznesowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem UKE, formułuje także w imieniu Klientów opinie przedstawiane w toku postępowań konsultacyjnych.

Dla przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym podstawowym narzędziem umożliwiającym ich szybki rozwój jest uzyskanie częstotliwość. Rozumiejąc tę potrzebę, kompleksowo obsługujemy swoich Klientów w toku postępowań przetargowych, w szczególności poprzez aktywny udział w konsultowaniu projektów dokumentacji przetargowych, jak również kompleksowe opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji rezerwacyjnej.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa