Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy.

Milton Friedman

Szybki rozwój technologii wymusza częste zmiany przepisów prawnych regulujących rynek telekomunikacyjny. Taki stan rzeczy powoduje, iż tylko osoby posiadające kompleksową i aktualną wiedzę mogą sprawnie i we właściwy sposób poruszać się po tych obszarach. Nasza znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa konkurencji i Prawa Telekomunikacyjnego pozwala pomóc naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów i realizowaniu ich planów biznesowych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem UKE, formułuje także w imieniu Klientów opinie przedstawiane w toku postępowań konsultacyjnych.

Dla przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym podstawowym narzędziem umożliwiającym ich szybki rozwój jest uzyskanie częstotliwość. Rozumiejąc tę potrzebę, kompleksowo obsługujemy swoich Klientów w toku postępowań przetargowych, w szczególności poprzez aktywny udział w konsultowaniu projektów dokumentacji przetargowych, jak również kompleksowe opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji rezerwacyjnej.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa