Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.

Ludwig von Mises

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym często wymaga podejmowania kluczowych decyzji, które dotyczą przejęć, fuzji czy też sprzedaży własnych aktywów. Przeprowadzenie tego rodzaju transakcji zawsze musi zostać poddane ocenie z punktu widzenia obowiązku notyfikacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź Komisji Europejskiej. IPK przygotowuje opinie prawne, raporty rynkowe w zakresie obowiązku zgłoszenia danej koncentracji do organu antymonopolowego. Mając na uwadze uwarunkowania prawne, realia rynkowe oraz indywidualną sytuację naszego Klienta, pomagamy znaleźć optymalne dla niego rozwiązania.

Fachowe przygotowanie przez IPK wniosków w sprawie koncentracji i profesjonalne reprezentowanie przed Prezesem UOKiK pozwala naszym Klientom szybko zakończyć cały proces konsolidacji.

 

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa