Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Z pewnością lepiej jest dla świata, by ludzie postępowali słusznie pod wpływem niewłaściwych motywów, niż żeby postępowali źle, kierując się najlepszymi intencjami.

Friedrich August von Hayek

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym często wymaga podejmowania kluczowych decyzji, które dotyczą przejęć, fuzji czy też sprzedaży własnych aktywów. Przeprowadzenie tego rodzaju transakcji zawsze musi zostać poddane ocenie z punktu widzenia obowiązku notyfikacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź Komisji Europejskiej. IPK przygotowuje opinie prawne, raporty rynkowe w zakresie obowiązku zgłoszenia danej koncentracji do organu antymonopolowego. Mając na uwadze uwarunkowania prawne, realia rynkowe oraz indywidualną sytuację naszego Klienta, pomagamy znaleźć optymalne dla niego rozwiązania.

Fachowe przygotowanie przez IPK wniosków w sprawie koncentracji i profesjonalne reprezentowanie przed Prezesem UOKiK pozwala naszym Klientom szybko zakończyć cały proces konsolidacji.

 

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa