Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

Ludwig von Mises

Elżbieta Witkowska-Grochowalska

Elżbieta Witkowska-Grochowalska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998 - 2009 była pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku związana z Departamentem Ochrony Konkurencji, zajmowała się praktykami ograniczającymi konkurencję i kontrolą koncentracji przedsiębiorców na rynkach energetycznym, telekomunikacyjnym, pocztowym i mediowym. Pełniła funkcję naczelnika Wydziału Łączności i Mediów, a w 2004r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu.

Wielokrotnie występowała przez sądem ochrony konkurencji i konsumentów, sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym jako pełnomocnik Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest autorką publikacji z dziedziny prawa konkurencji oraz współautorką Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa