Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.

Ludwig von Mises

Monika Bychowska

Monika Bychowska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; wcześniej wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalistą w dziedzinie krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji.

W latach 1998 - 2009 roku była pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego oraz dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji, do którego zadań należy przede wszystkim przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także współdziałanie z Komisją Europejską i organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa