Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Najgorsze prawo jest lepsze od biurokratycznej tyranii.

Ludwig von Mises

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie to nie tylko nasz zawód, to przede wszystkim nasza pasja. Od ponad 15 lat stosujemy prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Najpierw pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie również braliśmy udział w jego tworzeniu, a od 6 lat działając na rynku i służąc swoją wiedzą oraz umiejętnościami naszym Klientom.

Jako pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów byliśmy prekursorami w procesie stosowania instrumentów nowoczesnego prawa konkurencji i konsumentów, w czasie, gdy polityka konkurencji nie była jeszcze znana i rozumiana przez przedsiębiorców. Uczestniczyliśmy również w procesie wdrażania i stosowania prawa rynków regulowanych, takich jak rynek telekomunikacyjny, czy energetyczny.
Aktywnie uczestniczyliśmy pracach, grupach i zespołach rządowych, w szczególności związanych z problematyką energetyczną, mediową, telekomunikacyjną, farmaceutyczną, spożywczą, prawem pocztowym, gospodarką leśną, gospodarką odpadami.

Jesteśmy przede wszystkim praktykami, ale członkowie naszego zespołu zajmują się również teorią prawa, prowadząc działalność naukową i dydaktyczną na wyższych uczelniach.

Wszystkim sprawami powierzonymi przez Klientów zajmują się osobiście wspólnicy Instytutu Prawa Konkurencji.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa