Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Żądanie równości materialnej może być spełnione jedynie przez rząd obdarzony władzą totalitarną.

Friedrich August von Hayek

Cezary Banasiński

Cezary Banasiński jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego.

W latach 1991 - 1996 był doradcą pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w Urzędzie Rady Ministrów. W 1996 r. został doradcą ministra ds. integracji europejskiej, odpowiedzialnym za problematykę dostosowania publicznego prawa gospodarczego do prawa wspólnotowego, a rok później doradcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedzialnym za analizę orzecznictwa europejskiego. W latach 2000-2001 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie także odpowiadał za harmonizację prawa polskiego z prawem UE.

W latach 2001 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych liczących się przedsiębiorców; były wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP SA.

Jest autorem, współautorem wielu publikacji, m.in. Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa