Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować.

Friedrich August von Hayek

Cezary Banasiński

Cezary Banasiński jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego.

W latach 1991 - 1996 był doradcą pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w Urzędzie Rady Ministrów. W 1996 r. został doradcą ministra ds. integracji europejskiej, odpowiedzialnym za problematykę dostosowania publicznego prawa gospodarczego do prawa wspólnotowego, a rok później doradcą w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedzialnym za analizę orzecznictwa europejskiego. W latach 2000-2001 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie także odpowiadał za harmonizację prawa polskiego z prawem UE.

W latach 2001 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych liczących się przedsiębiorców; były wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP SA.

Jest autorem, współautorem wielu publikacji, m.in. Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa