Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Fizyk, który jest tylko fizykiem, może być pierwszej klasy fizykiem i najbardziej wartościowym członkiem społeczeństwa. Ale wybitnym ekonomistą nie może być ktoś, kto jest tylko ekonomistą. Ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem, lecz jest wręcz niebezpieczny.

Friedrich August von Hayek

Maria Mrówka

Maria Mrówka ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2009 była pracownikiem Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów. Od 1999 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie - od 2005 roku dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, do której kompetencji należy m.in. przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Do końca 2008 roku Delegatura zajmowała się również postępowaniami z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Wielokrotnie występowała przez sądem ochrony konkurencji i konsumentów, sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym jako pełnomocnik Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest współautorką Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa