Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.

Ludwig von Mises

Na przestrzeni ostatnich lat prawna ochrona konsumenta, jako słabszej strony w relacjach gospodarczych, została zdecydowanie wzmocniona. Nie tylko powołane do tego instytucje, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymały nowe kompetencje ale również poszerzono zakres możliwości dochodzenia roszczeń przez samych konsumentów. Wymaga to zatem od przedsiębiorców nie tylko dużej staranności w ustalaniu relacji handlowych z konsumentami, ale także aktualnej wiedzy, co do ich obowiązków wynikających z prawa konsumenckiego. W szczególności powinni oni orientować się, które ze stosowanych w obrocie gospodarczym postanowień umownych są niedozwolone. Bezpieczne i pewne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w obrocie z konsumentami, czyni wręcz niezbędnym systematyczną weryfikację wzorców umownych pod kątem klauzul abuzywnych.

IPK w ramach obsługi prawnej analizuje, czy umowy i regulaminy stosowane przez Klientów nie zawierają sprzecznych z prawem postanowień, jak również doradza jakie rozwiązania zastosować, aby nie godziły one w chronione prawem interesy konsumentów.

Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych klauzul umownych, jak również w postępowaniach odwoławczych od decyzji UOKiK. Pomagamy naszym Klientom także w postępowaniach sądowych zainicjowanych przez konsumentów, poprzez wniesienie powództwa o uznanie danej klauzuli za niedozwoloną.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa