Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Ludzkość zyskuje więcej, pozwalając żyć każdemu wedle jego upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych.

John Stuart Mill

Na przestrzeni ostatnich lat prawna ochrona konsumenta, jako słabszej strony w relacjach gospodarczych, została zdecydowanie wzmocniona. Nie tylko powołane do tego instytucje, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymały nowe kompetencje ale również poszerzono zakres możliwości dochodzenia roszczeń przez samych konsumentów. Wymaga to zatem od przedsiębiorców nie tylko dużej staranności w ustalaniu relacji handlowych z konsumentami, ale także aktualnej wiedzy, co do ich obowiązków wynikających z prawa konsumenckiego. W szczególności powinni oni orientować się, które ze stosowanych w obrocie gospodarczym postanowień umownych są niedozwolone. Bezpieczne i pewne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w obrocie z konsumentami, czyni wręcz niezbędnym systematyczną weryfikację wzorców umownych pod kątem klauzul abuzywnych.

IPK w ramach obsługi prawnej analizuje, czy umowy i regulaminy stosowane przez Klientów nie zawierają sprzecznych z prawem postanowień, jak również doradza jakie rozwiązania zastosować, aby nie godziły one w chronione prawem interesy konsumentów.

Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych klauzul umownych, jak również w postępowaniach odwoławczych od decyzji UOKiK. Pomagamy naszym Klientom także w postępowaniach sądowych zainicjowanych przez konsumentów, poprzez wniesienie powództwa o uznanie danej klauzuli za niedozwoloną.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa